سیف رنت انجمن

سودزیرمجموعه

آغاز شده توسطVahidamani 2020-04-11 at 02:37
3 پاسخ به این موضوع
Vahidamani
استاندارد
پست ها: 3
باعرض سلام وخسته نباشید
میخواستم بدونم که ماباارتقا وخریدزیرمجموعه اجاره ای فقط ماهانه سودرادریافت میکنیم وبعداز ۱۰۰ روز دوباره مبلغ خریدزیرمجموعرو دوباره بایدزیرمجموعه اجاره کنیم.؟؟وهرسری باید مبلغ ارتقا عضویت راپرداخت کنیم؟
منظورم اینه که مابایددرطرح الماسی 31.600.000 تومان بدیم ماهی 3.500.000 برداشت کنیم.؟بعدازسه ماه دیگه نمیتونیم ۳۰ میلیونمونو برداشت کنیم.مجبوریم دوباره طرحو تمدیدکنیم.دوباره1.600.000 تومن بایدبدیم.سوالم اینه که این روندو تاکی بایدادامه بدیم؟30 میلیون زیرمجموعه اجاره کردیم.30 میلیونم مسدودمیشه فقط مجبوریم تمدیدش کنیم.بعدازدوسال 42.800.000 تومن هزینه کردیم 84.000.000 برداشت کردیم.درست میگم؟؟؟
« آخرین ویرایش: 2020-04-11 at 03:13 by Vahidamani »
Admin
Admin
پست ها: 34
سلام کاربر گرامی
بعد از اتمام دوره 90 روزه زیرمجموعه ها، با درامد زیرمجموعه ها، باید زیرمجموعه ها را تمدید کنید.
عضویت هم همین طور بعد از 100 روز باید تمدید کنید.
توضیحات شما هم درست است، ماهانه سود را دریافت میکنید.
Vatan1444
استاندارد
پست ها: 44
دریافتی: 2005706 تومان
موجودی حساب: 643628 تومان
زیرمجموعه: 467
سلام.اصلاحیه محاسبات سود عضویت ها بهمراه پلن جدید ویژه تقدیم می شود:

هزینه عضویت استاندارد=رایگان
500 زیرمجموعه با هزینه 1.500.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 675.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 2.025.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 525.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 175.000ت.

هزینه عضویت برنزی=300.000ت.
2000 زیرمجموعه با هزینه 6.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 2.700.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 8.100.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 2.100.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 700.000ت.

هزینه عضویت نقره یی=600.000ت.
4000 زیرمجموعه با هزینه 12.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 5.400.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 16.200.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 4.200.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 1.400.000ت.

هزینه عضویت طلایی=1.100.000ت.
7000 زیرمجموعه با هزینه 21.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 9.450.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 28.350.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 7.350.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.450.000ت.

هزینه عضویت الماسی=1.600.000ت.
10000 زیرمجموعه با هزینه 30.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 13.500.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 40.500.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 10.500.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 3.500.000ت.

هزینه عضویت ویژه=3.600.000ت.
25000 زیرمجموعه با هزینه 75.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 33.750.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 101.250.000ت.
سودخالص سه ماهه (با کسر هزینه خرید) = 26.250.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 8.750.000ت.
عاقبت خاکِ گِلِ کوزه گران خواهیم شد!!!
انجمن حمایت از کاربران کلیکینگ ( وبگاههای درآمدزا : سرمایه گذاری سهام و تبلیغات و کالا و...)
https://t.me/clickingsupport
هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی! مواظب باش!
Vatan1444
استاندارد
پست ها: 44
دریافتی: 2005706 تومان
موجودی حساب: 643628 تومان
زیرمجموعه: 467
محاسبات درآمد از زیرمجموعه های اجاره یی در عضویت های مختلف با مقررات جدید کاهش سود از 15فروردین99:

هزینه عضویت استاندارد=رایگان
500 زیرمجموعه با هزینه 1.500.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1230ت. = 615.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3690ت. = 1.845.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 345.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 115.000ت.

هزینه عضویت برنزی=300.000ت.
2000 زیرمجموعه با هزینه 6.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 2.583.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 7.749.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 1.749.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 583.000ت.

هزینه عضویت نقره یی=600.000ت.
4000 زیرمجموعه با هزینه 12.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 5.166.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 15.498.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 3.498.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 1.166.000ت.

هزینه عضویت طلایی=1.100.000ت.
7000 زیرمجموعه با هزینه 21.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 9.040.500ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 27.121.500ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 6.121.500ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.040.500ت.

هزینه عضویت الماسی=1.600.000ت.
10000 زیرمجموعه با هزینه 30.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 12.915.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 38.745.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 8.745.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.915.000ت.

هزینه عضویت ویژه=3.600.000ت.
25000 زیرمجموعه با هزینه 75.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1291.5ت. = 32.287.500ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 3874.5ت. = 96.862.500ت.
سودخالص سه ماهه (با کسر هزینه خرید) = 21.862.500ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 7.287.500ت.
عاقبت خاکِ گِلِ کوزه گران خواهیم شد!!!
انجمن حمایت از کاربران کلیکینگ ( وبگاههای درآمدزا : سرمایه گذاری سهام و تبلیغات و کالا و...)
https://t.me/clickingsupport
هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی! مواظب باش!