سرمایه گذاری در استارتاپ ویترینو
سرمایه گذاری در اپلیکیشن کویز اف سی
سامانه ارزیابی کسب و کارهای اینترنتی (اثبات پرداختی در این سایت برای همه کاربران اجباری است)
مسابقه : اولین مسابقه جذب زیرمجموعه
Click here to return
# جایزه واریز به برنده
1 600000 تومان - ptcmonitoring_com
2 450000 تومان - miladmilan
3 300000 تومان - eearnir
4 225000 تومان - zainab94
5 150000 تومان - mshkhabis