سیف رنت انجمن

محاسبات درآمد در سال98

آغاز شده توسطVatan1444 2020-02-06 at 04:25
1 پاسخ به این موضوع
Vatan1444
استاندارد
پست ها: 24
قیمت هر زیرمجموعه اجاره ای: 3000 تومان
اعتبار هر زیرمجموعه: 90 روز
تعداد کلیک روزانه: 5 کلیک
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای: 9 تومان
درآمد روزانه هر زیرمجموعه اجاره ای: 45 تومان
درآمد ماهانه هر زیرمجموعه اجاره ای: 1350 تومان
درآمد 3 ماه هر زیرمجموعه اجاره ای : 4050 تومان

---------------------------------------------------------------------------------
خب با حساب فوق باید درآمد ماهانه ی زیرمجموعه های اجاره ای در عضویت های مختلف بصورت زیر شود:

500 زیرمجموعه با هزینه 1.500.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 675.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 2.025.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 525.000ت.
هزینه عضویت=رایگان
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 175.000ت.

2000 زیرمجموعه با هزینه 6.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 2.700.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 8.100.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 2.100.000ت.
هزینه عضویت=300.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 700.000ت.

4000 زیرمجموعه با هزینه 12.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 5.400.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 16.200.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 4.200.000ت.
هزینه عضویت=600.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 1.400.000ت.

7000 زیرمجموعه با هزینه 21.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 9.450.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 28.350.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 7.350.000ت.
هزینه عضویت=1.100.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 2.450.000ت.

10000 زیرمجموعه با هزینه 30.000.000ت.
درآمد ماهانه با ضریب 1350ت. = 13.500.000ت.
درآمد سه ماهه با ضریب 4050ت. = 40.500.000ت.
سود خالص سه ماه (با کسر هزینه خرید) = 10.500.000ت.
هزینه عضویت=1.600.000ت.
سود خالص ماهانه (با تقسیم سود سه ماهه بر 3) = 3.500.000ت.

------------------------------------------------------------------------------------------------

باتشکروسپاس
« آخرین ویرایش: 2020-02-12 at 03:35 by Vatan1444 »
Vatan1444
استاندارد
پست ها: 24
باسلام
یک نگرانی برای بعضی ها از جمله بنده وجود داره:

آن زمان که پول و سرمایه مورد نیاز نداشتیم در بخش تبلیغات پکیج های تخفیفی وجود داشت
حالا که سرانجام موفق شدم وام بگیرم از بانک و خودروی قدیمی فروختم پکیج وجود نداره

افسوس.
و تشکر